Lansering av Skogsindustriernas rapport Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik
Datum: 11/3

Lansering av Skogsindustriernas rapport Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik

Hur står det egentligen till med den biologiska mångfalden i skogen? Hur görs planering och åtgärder i skogsbruket? Och vilken effekt för den biologiska mångfalden har olika former av hänsyn och förändringar i skötselmetoderna?

I debatten blir beskrivningarna ofta förenklade och präglade av värderingar. När vi står inför viktiga politiska beslut är det viktigt att de fattas på goda grunder. Skogsindustrierna har därför låtit ta fram en rapport som syftar till att sakligt beskriva det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i skogen och hur skogsnäringen, myndigheter och andra aktörer sedan länge arbetar aktivt för att bevara och följa upp den. Vid seminariet kommer rapporten att presenteras och diskuteras – tillsammans med en beskrivning av skogsnäringens åtaganden och förväntningar på politiken.

Värd för programmet är Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna

NÄR: 11 MARS 13:00 – 14:45
VAR: Digitalt
ANMÄLAN: Görs här >

Program:

Presentation av rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik
Mats Hannerz och Per Simonsson, rapportförfattare

Två generaldirektörers perspektiv
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, och Björn Risinger, Naturvårdsverket

Branschens åtaganden och förväntningar på politiken
Jonas Mårtensson, affärsområdeschef, SCA Skog

Politikerpanel
Isak From (S), John Widegren (M), Peter Helander (C) och Maria Gardfjell (MP)

Livesändningen leds av Malin von Essen, moderator, frilansskribent och jägmästare