Kraftsamling för industriell symbios
Datum: 27/9

Kraftsamling för industriell symbios

Torsdagen den 27 september välkomnar vi dig till en inspirerande eftermiddag med tema cirkulär ekonomi och industriell symbios. Kom och få en inblick i begreppen, pågående projekt och delta i diskussionen hur vi gemensamt kan kraftsamla.

Industriell symbios betyder förenklat att restresurser från en industri får nytt liv som resurs hos någon annan. Det kan till exempel handla om materialströmmar och energi, men det kan även handla om att dela tjänster med varandra såsom logistiklösningar. Fördelarna blir både ekonomiskt och miljömässigt goda för företagen som deltar i symbiosen.

Regional kraftsamling för industriell symbios
Under våren har Paper Province, Linköpings universitet och RISE drivit ett projekt med titeln Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province. Övriga projektdeltagare har varit BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Econova, Grums kommun, IUC Stål och Verkstad, Karlstads kommun, Region Värmland, Stena Recycling, Stora Enso Skoghalls bruk, Stora Enso Timber Gruvöns sågverk och Värmevärden. I projektet har en kartläggning av rest- och sidoströmmar på de deltagande bruken och sågverket gjorts av RISE. Linköpings universitet har tittat på hinder och möjligheter kring befintliga och nya symbioser.

Är du intresserad av att ta del av information kring projektet och flera nya spännande möjliga symbioser? Och samtidigt få möjlighet att vara med och diskutera och forma hur vi gemensamt kan kraftsamla för att skapa och stärka industriella symbioser. Då ska du inte missa eftermiddagens föredrag den 27 september.

Program
12:30 Inregistrering
13:00

 • Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province – Magnus Persson, Paper Province
 • Industriell symbios i Paper Province – Murat Mirata, Linköpings universitet
 • Kartläggning av restflöden – Sarah Broberg Viklund, RISE
 • Gröna affärer genom bättre resursutnyttjande och praktiskt exempel på vad kan man göra med brukens bioslam – Ian Hamilton, Econova
 • Kan en biprodukt från massa- och pappersindustrin minska gruvindustrins deponiproblem? – Mattias Bäckström, Örebro universitet
 • Från sågspån till utskrift i 3D – Thomas Bajer, The Wood Region

14:30 Kaffe

 • Är framtidens kajak gjord av sågspån – Pelle Stafshede, Melker Kayak
 • Hur använda designverktyg för att stödja industriell symbios? – Camilla Evensson, RISE
 • Bioplast, biovätgas och fiskfoder från massa- och pappersindustrin – Maria Sandberg, Karlstads universitet
 • Tankar kring framtida arbete med industriell symbios – Magnus Persson, Paper Province
 • Diskussion kring ovan som avslutas med en paneldiskussion.

16:00 – 16:30 Paneldiskussion

När: Torsdag 27 september, kl. 13:00-16:30. Inregistrering från 12:30
Vart: Karlstad Innovation Park, lokal Arenan, Sommargatan 101A
Anmälan: Görs här
Kostnadsfritt