Konferens: Skogens värden
Datum: 12/5 - 13/5

Konferens: Skogens värden

Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs?

Det är utgångspunkten projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen. I projektet samarbetar norska och svenska forskare och praktiker. Projektet tar utgångspunkt i skogen som resurs för en hållbar grön omställning av samhället. Det handlar bland annat om att ta fram verktyg och metoder för att göra skogens resurser och värden synliga samt att utveckla en hållbar besöksnäring i skogsområden.

Nu går detta treåriga projekt mot sitt slut och vi vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas.

Keynote speakers är:

Morten Clemetsen, professor vid NBMU, Norge

Erica Björndotter, skogskonsulent, Skogsstyrelsen i Sverige

Kristian Bjørnstad, utviklingsleder, Trysilvassdragets Skogeierlag, Norge

NÄR: 12-13 maj 2020
VAR: Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
ANMÄLAN: öppnar i februari 2020 och är öppen fram till 14 april.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer längre fram på https://ingoskog.org/

Vi hoppas träffa dig på konferensen där vi delar nya erfarenheter och kunskap!

Kontakt:

Margareta Dahlström, Karlstads universitet
kontakt: margareta.dahlstrom@kau.se

Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet
kontakt: marius.kjonsberg@inn.no