Lars Lingman från enheten Livslångt lärande på RISE, kommer att berätta om varför man ska kompetensutveckla anställda samt om det organisatoriska lärandet, hur man får kompetensutveckling att bli en naturlig del av vardagen på företaget.

När: 30 september kl 09:00 – 10:00
Var: Online via Teams (Länk skickas ut dagen innan)