Klosser Innovasjon: Skogen inn i fremtiden 2021
Datum: 11/11

Klosser Innovasjon: Skogen inn i fremtiden 2021

Velkommen til skogkonferansen Skogen inn i Fremtiden, en konferanse hvor Klosser Innovasjon setter fokus på innovative løsninger og bærekraftige forretningsmuligheter ved bruk av tre. Målet er å stimulere til bærekraftig industrivekst basert på skog. Programmet består av fremoverlente industri- og næringsaktører og ledende forskningsprosjekter.

Klosser Innovasjon bistår næringslivet i Innlandet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Vi er en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets naturressurser. Vi er et regionalt innovasjonsselskap med 30 ansatte som har hver sin unike spisskompetanse. Vi har avdelinger i Hamar, Kongsvinger, Tynset, Elverum, Brumunddal og Grue.

Det blir debatter, spennende foredrag og ikke minst er det satt av god til samtaler mellom de som deltar fysisk på konferansen. Nytt av året er at konferansen er et samarbeid mellom Klosser Innovasjon, Norwegian Wood Cluster, BioValley, Bioeconomyregions in Scandinavia og den svenske klyngen Paper Province.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det legges opp til et fysisk arrangement på Høgskolesenteret, hvor det blir servert en enkel lunsj, men deltakelse digitalt blir også mulig. Detaljert program kommer.

NÄR: 11 nov 10:00 – 15:00
VAR: Høgskolesenteret i Kongsvinger
ANMÄLAN: Görs här

Følgende er avklart til programmet:

  • Eskoleia tar på vegne av Glava hjem produksjon av stender bestående av tre og glava til massivtrebygg fra Polen. Hvordan har automasjon og kvalitet vært virkemiddel for homesourcing?
  • Vyrk jobber med innovasjon for å skape et brannhemmende veggpanel med bærekraft som viktigste krav. Hvordan skapes nye bærekraftige produkter med stort markedspotensial?
  • Arbaflame etablerer Innlandets første bioraffineri med pellets som skal erstatte kull i europeiske kullkraftverk og to kjemiske komponenter.
  • Oplandske Bioenergi har etablert produksjon av biokull til jordforbedring. Hvordan kan Innlandet bygge en biokullproduksjon som gir både miljømessig og økonomisk bærekraft?
  • Norske Skog ønsker å etablere industri basert på kompositt bestående av tre og plastikk. Hvordan skal de få til dette? Hva er markedet og mulighetene?
  • Paper Province vil fortelle om hvordan de jobber med innovasjon innen skoglig bioøkonomi i Sverige. Med seg har de innovasjonssenteret The Wood Region som blant annet jobber med 3D-printing (additiv utvikling), biokompositter og sirkulærøkonomi.
  • SirkTRE er et stort innovasjonsprosjekt som har fått Grønn plattform-midler til å se på sirkulære muligheter basert på tre. Hva er mulighetene i forhold til å utnytte resttre til nye verdifulle produkter?
  • Boligpartner satser på å bygge 4-etasjers leilighetsbygg i tre. Hvordan skal de få opp volumet og ta større markedsandeler enn i dag?
  • Debatt: Hvordan kan staten legge til rette for økt industri basert på skoglige bioressurser og hvordan kan vi utnytte skogen for å lagre karbon?