Karlstads universitet bjuder in till workshop om industriforskarskola
Datum: 3/12

Karlstads universitet bjuder in till workshop om industriforskarskola

Välkommen till en workshop om universitetets planerade industriforskarskola inom intelligent beslutsfattande och beslutsstöd för komplexa problem inom industrin.

Karlstads universitet bjuder nu in företag till en workshop för att informera om forskarskolan, samtala med forskarna samt diskutera hur samverkan med forskarskolan kan se ut.

Forskarskolan är inriktad mot beslutsfattande och beslutstöd för komplexa problem i industrin. Beslutsfattande handlar om hur företag kan ta bättre beslut i komplexa, osäkra och dynamiska beslutssituationer samt hur beslutsfattande kan decentraliseras och automatiseras.

Beslutstöd handlar om hur datadrivna, modelldrivna och kunskapsdrivna beslutsstöd kan utvecklas för att bättre stödja beslutsfattare. Forskarskolan vänder sig till företag verksamma i energi-, produktions och logistiksektorn och är öppen för olika typer av beslutsproblem

NÄR: Fredag 3 december, klockan 10.00-12.00
VAR: Karlstads universitet, 1B306

Läs mer om programmet och anmäl dig här: www.kau.se/cs/kalender/