Karlstads universitet bjuder in till PSC Seminar Day 2018
Datum: 22/11

Karlstads universitet bjuder in till PSC Seminar Day 2018

Varmt välkomna till Paper Surface Centre (PSC) Seminar Day 2018 den 22 november i Karlstad. Dagen anordnas av Karlstads universitet och Paper Surface Center.

Dagen passar de som vill höra om och skaffa sig ny kunskap och idéer från internationell forskning om hur ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial kan bidra hållbara förpackningslösningar. Programet innehåller föredrag om verksamheten vid Karlstads universitet mixat med intressanta externa föreläsare.

– Vi är glada att under seminariet kunna berätta om två satsningar på ny experimentell miljö inom, nämligen PSC – vårt nya lab för extrudering samt vårt nya lab för pulverbeläggning, Dry Surface Treatment. Båda dessa lab är viktiga resurser for vår pågående forskning och vi ser fram mot att båda dessa lab ska bli värdefulla resurser i framtida forskningsprojekt, säger Lars Järnström, professor inom Ytbehandlingsteknik vid Karlstads universitet.

Paper Surface Center är ett framstående internationellt forskningscenter för framtida hållbara funktionella ytor av papper och kartong. Baserat på den kompetens som genererats av en lång tradition och djup kunskap, är regionen ett nav för ledande kompetens inom ytbehandling och förpackningsteknik. Centret satsar på befintliga processer samt radikalt nya funktioner, material och processer.

Språket för seminariet är engelska. Läs mer om dagen och programmet på Karlstads universitets hemsida

När: 22 november , 2018, klockan 9.00 – 15.30
Var: Karlstads Universitet, föresläsningssal 1B306, Fryxellsalen
Anmälan: görs här