Kan skogen rädda klimatet? Online
Datum: 3/6

Kan skogen rädda klimatet? Online

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik och projektet Hållbar nystart för Sverige.

Material från skogen är klimatneutrala och gör oss mindre beroende av stål, plast, cement och fossil olja. Genom att minska efterfrågan på fossilbaserade produkter blir skogen en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen och innovation i skogsnäringen en av Sveriges största konkurrensfördelar framåt.

Det är inte helt ovanligt i debatten att man pekar ut återställning av skogen eller minskade avverkningar som det som ger mest klimateffekt. Skogen anges som en kolsänka när vi rapporterar till klimatkonventionen, men potentialen blir större om man också ser möjligheten att en hög andel fossilt kol kan stanna i marken.

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk är positivt för klimatet. Växande välskötta skogar har större potential att effektivt ta upp och lagra koldioxid, bland annat därför att risken för bränder och sjukdomar minskar. Tar vi inte vara på skogens möjligheter att bidra till minska upptaget av fossil energi missar vi en central byggsten i framtidens klimatneutrala välfärdssamhälle.

Råvara från skogen har alltså en stor potential för att leverera klimatnytta. Mest klimateffekt får vi om vi använder hela de avverkade träden och samtidigt minskar energianvändningen, minskar resursförbrukningen och ökar samhällets cirkuläritet.

Välkommen till ett seminarium om skogens roll i klimatarbetet. Medverkar gör Peter Holmgren, fil dr SLU, Eva Gustafsson, Hållbarhetssamordnare Södra och Katarina Kolar, hållbarhetsdirektör SCA och Tuula Teeri, vd IVA. Moderator är Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna.

För mer information och anmälan klicka här.

VAR: Webbinarium
NÄR: 3 juni klockan 08.30 – 09.30