Informationsträffar för dig som vill nå nya exportmarknader
Datum: 19/3 - 21/3

Informationsträffar för dig som vill nå nya exportmarknader

Nu startar rekryteringen till Steps to Export Värmland hösten 2019. Steps to Export Värmland är ett program för små- och medelstora företag som har intresse av att etablera sig på nya exportmarknader. Programmet leds av Business Sweden tillsammans med övriga aktörer i Regional exportsamverkan Värmland och syftar till att ge företagen bästa möjliga förutsättningar inför sin internationalisering. Mer information hittar du här.

Steps to Export Värmland vänder sig till små och medelstora företag i Värmland med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt växa på fler marknader. Företag som har stor potential att inom en treårsperiod nå exportmognad kan också vara relevanta inför kommande års antagningar till programmet.

19- 21 mars kommer Regional exportsamverkan Värmland tillsammans med Interregprojektet Gränsmöjligheter att besöka följande orter där de bland annat informerar om programmet:

·        Arvika 19 mars

·        Karlstad 20 mars

·        Hagfors 21 mars