Informationsmöte och workshop inför utlysning av medel i uppdraget Hållbara Värmland
Datum: 28/8

Informationsmöte och workshop inför utlysning av medel i uppdraget Hållbara Värmland

Inom regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling utlyser Region Värmland 2 Mkr till projekt som bidrar till hållbar utveckling i Värmland (fördelas mellan flera olika projekt). Med anledning av detta bjuder Region Värmland nu in till informationsmöte/workshop den 26 augusti kl. 15-17 och kl. 9-11 den 28 augusti.

Mötet är digitalt (Zoom) och indelat i tre delar – information/inspiration, workshop samt möjlighet att ställa frågor om projektansökan.

Det regionala utvecklingsarbetet i Värmland utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Första delen av mötet fokuserar därför på bakgrund och ramar för utlysningen samt hur projekt som beviljas medel ska koppla till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Som inspiration presenteras några goda exempel inom innovation och hållbar utveckling på lokal nivå.

Därefter hålls en workshop tillsammans med Andreas Stjärnhem från Sticky Beat. Ni delas in i mindre grupper där ni får att presentera, lyssna och tillsammans hjälpas åt att hitta nya infallsvinklar och utveckla era projektidéer.

Avslutningsvis finns möjlighet att ställa frågor kring projektansökan exempelvis gällande mål, aktiviteter, kostnader, medfinansiering och annat ni funderar på.

Aktiviteten arrangeras av Region Värmland tillsammans med Andreas Stjärnhem från Sticky Beat.

Program

Introduktion (15 min)
Inspiration och goda exempel (30 min)
Workshop (60 min)
Frågestund (15 min)

Mer information

NÄR: 26 augusti kl. 15.00-17.00 samt 28 augusti kl. 9.00-11.00 (anmäl dig endast till ett datum)
VAR: Digitalt via Zoom
ANMÄLAN: Skicka ett mejl till kristofer.brungel@regionvarmland.se där du anger namn, organisation samt vilket datum du vill delta. Du får då en kalenderinbjudan som innehåller instruktioner och länk till Zoom. Anmäl dig gärna så snart som möjligt.

Läs mer om utlysningen här >