Industrifrukost med fokus på kompetens
Datum: 12/12

Industrifrukost med fokus på kompetens

Karlstad behöver industrin & industrin behöver arbetskraft.

Karlstads kommun – vuxenutbildningen & näringslivsavdelningen Industriråd Värmland, bjuder in till dialog kring hur vi tillsammans kan jobba för en ökad kompetensmatchning.

NÄR: 12 december kl 07.00 – 09.30 (frukost serveras från 07.00, mötet startar 7.30)
VAR: Hotell Gustaf Fröding
ANMÄLAN: senast 9/12 till: maria.starrin@karlstad.se

Mötet är kostnadsfritt och frukost ingår.

Välkomna önskar:
Karlstads kommun – vuxenutbildningen & näringslivsavdelningen Industriråd Värmland