Industriell träbyggnation och framtidens klimatsmarta boende. Hur svårt kan det vara?
Datum: 28/5

Industriell träbyggnation och framtidens klimatsmarta boende. Hur svårt kan det vara?

I avsikt att bilda ett värmländskt nätverk för industriellt träbyggande anordnar Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen en konferens i Karlstad 28 maj.

Syftet med konferensen är att resonera kring var trösklar och hinder finns för industriellt träbyggande och att skissa på gemensamma lösningar. Under förmiddagen diskuteras varför det går så trögt och eftermiddagen ägnas åt att i workshopform försöka bena ut var i värdekedjan det tar stopp.

Trots att Sverige, och inte minst Värmland, till stor del består av skog och att det finns en önskan om större avsättning för virket på hemmaplan går det trögt — varför? Dessutom blir samhällsaktörer alltmer överens om träbyggandets miljö- och kostnadsmässigt positiva effekter. Det finns en framväxande internationell marknad för industriell träbyggnation och Stora Enso bygger nu en fabrik för KL-trä i Grums som invigs den 28 maj i år. Trenderna och möjligheterna ligger alltså i luften.

Konferensen är ett led i framtagandet av ett regionalt skogsprogram och sker i samarbete med Region Värmland, projektet The Bioeconomy Region, Paper Province, Träbyggnadskansliet,
föreningen Hållbart byggande i Värmland samt projektet EcoInside. Inbjudan med program kommer inom kort, det går dock att anmäla sig redan nu: till anmälan >

NÄR: 28 maj kl. 9 -16
VAR: Karlstad CCC
ANMÄLAN: Görs här > senast 21 maj
PRIS: Kostnadsfritt