Högre kurs i branschkännedom
Datum: 21/1

Högre kurs i branschkännedom

Välkommen till en kurs anordnad av Greenhouse, som har mångårig erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildningar och kurser med högt renommé.

I Greenhouse portfolio finns öppna kurser, företagsanpassade kurser (befattningsutbildningar) samt webbutbildningar och digitala utbildningar via vår läroplattform Greenbox. Denna utbildning vänder sig i huvudsak till blivande ledare/befattningshavare inom pappers- och massaindustrin men också till redan etablerade ledare som vill utveckla både sig själva och sin arbetsgivare.

Syfte

Framtidens marknad för pappers- och massaprodukter förändras och framtida processer kräver kunskap inom områden som nya produkter, hållbarhet utveckling, grön omställning, innovationer samt säkerhetsarbetet. Utbildningen skall ge dig kunskap och förståelse för projektledning, investeringar samt ett engagerande ledarskap. Den ska bana väg för karriärs-möjligheter ledarskapsmässigt och skapa nätverk samt bidra till ökad attraktion för skogsindustri-branschen.

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en bred kunskap om pappers- och massaindustrin, ha en insikt i de olika delarna och veta vart man kan vända sig för att hitta ytterligare fördjupad kunskap samt skapa nätverk med branschkollegor.

Målgrupp/förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom massa och papper/kartong industrin och som har en ambition att inta en ledande ställning.

Pedagogik och genomförande

Utbildningen genomförs som en hybridutbildning med både fysiska och digitala delar utspridda blockvis under ett helt år med diskussonsuppgifter inlagda. Utöver det en del egenstudier via vår digitala utbildningsportal Greenbox. Utbildningen avslutas ev. med prov för att säkerhetsställa kunskaperna samt utdelning av certifikat.

Data och informationsinnehåll

Under utbildningen kommer all data och ekonomisk information bygga på det som kallas modellbruk, dvs inga företagsunika siffror eller detaljer kommer att kunna presenteras med hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

Läs mer: HKB-Start jan 2025

NÄR: Preliminärt 21 januari 2025
KOSTNAD: Pilotåret 2025 har ett reducerat pris: SEK 125 000 per person. SEK 100 000 per person vid 2 eller fler personer från samma företag.