Heldag om skogsindustrins framtida forskningsbehov
Datum: 12/1

Heldag om skogsindustrins framtida forskningsbehov

Hur ser skogsindustrins framtida forskningsbehov ut? Skogindustrierna hälsar dig välkommen till till Forskningsagendans dag i Stockholm där företagsledare och forskare berättar om utvecklingen framåt.

Skogsnäringen är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna och visar vägen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle. Vilka är skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033?

Under ett års tid har industri, akademi och institut gemensamt kartlagt utvecklingsområden som ska öka takten i omställningen från fossilt till förnybart, och där skogen och skogens produkter har en nyckelroll.

Den 12 januari presenteras Skogsnäringens nya forskningsagenda. Företagsledare och forskare berättar om en spännande utveckling.

Från industrin medverkar bland andra Lotta Lyrå, vd Södra och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

Marie Johansson, och Claes Holmqvist, båda seniora forskare på RISE samt Magnus Thor, FoI-chef Skogforsk kommer tillsammans med Anders Brolin, Stora Enso samt Mikael Svensson, LSAB och fler industrirepresentanter guida oss genom prioriterade forsknings- och utvecklingsfrågor.

NÄR: 12 januari 2023 klockan 9.00-16.00

VAR: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

ANMÄLAN: Läs mer och anmäl dig här