Hållbart företagande – Seminarieserien – Östra Värmland
Datum: 12/4

Hållbart företagande – Seminarieserien – Östra Värmland

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter. Delta i den första av tre träffar. Du kan välja ett eller flera tillfällen. Datum för kommande träffar meddelas vid första träffen.

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR?
•  Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
•  Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kund­ relationer och din konkurrenskraft.
•  Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

NÄR: 12 april 2022, klockan 15.00 – ca kl. 18.00
VART: Renewcell/Akzonobel, Kristinehamn
PRIS: Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)
ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

KOMMANDE TRÄFFAR

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART?
• Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3 • HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET?
• Det mångkulturella, agila och innovativa företaget –vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.