Hållbart företagande – Östra Värmland, träff 3
Datum: 1/11

Hållbart företagande – Östra Värmland, träff 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning under seminarieseriens gång, ihop med erfarna miljökonsulter.

Detta är den tredje träffen i seminarieserien. Träff ett var i Kristinehamn, träff två i Filipstad och nu sker träff tre i Storfors.

Temat på träffen är “Hur blir mitt företag mer konkurrenskraftigt och utvecklingsbenäget?”.

  • Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

NÄR: Den 1:a november klockan 14.00

VAR: Structo i Storfors

ANMÄLAN: Via e-post till: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller via telefon 073-071 01 97

Seminarieserien är kostnadsfri (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir).