Hållbart företagande – Östra Värmland, träff 2
Datum: 14/9

Hållbart företagande – Östra Värmland, träff 2

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning under seminarieseriens gång, ihop med erfarna miljökonsulter.

Detta är den andra träffen i seminarieserien och temat är “Hur jobbar jag hållbart?”.

  • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
  • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
  • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

NÄR: 14 september kl. 14.00
VAR: Gåsgruvan/SMAmineral, Filipstad
ANMÄLAN: Via e-post till: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller via telefon 073-071 01 97

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.) Du kan välja att delta i ett eller flera tillfällen. Läs om de övriga träffarna här: Hållbart företagande Östra Värmland