Hållbart företagande – Kil/Forshaga, träff 2
Datum: 15/11

Hållbart företagande – Kil/Forshaga, träff 2

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning under seminarieseriens gång, ihop med erfarna miljökonsulter.

Detta är den andra träffen i seminarieserien under temat “Hur jobbar jag hållbart?”, denna gång i Forshaga. Första träffen hölls i Kil och där kommer även den tredje träffen att anordnas.

• Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.

• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.

• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

NÄR: Den 15 november klockan 15.00

VAR: Forshaga Folkets Hus

ANMÄLAN: Via e-post till: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller via telefon 073-071 01 97

Seminarieserien är kostnadsfri (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir).