Hållbart företagande – Karlstad
Datum: 30/5

Hållbart företagande – Karlstad

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på Region Värmlands seminarieserie ”Hållbart företagande” som genomförs i samarbete med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar.  Under seminarieseriens gång ges personlig vägledning med erfarna miljökonsulter.

Den 30 maj är det dags för den tredje träffen i seminarieserien och temat är:

Hur blir mitt företag mer konkurrenskraftigt och utvecklingsbenäget?

Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

NÄR: 30 maj 2022, klockan 15.00 – ca 18.00
VAR: Länsstyrelsen Värmland, Skogsstjärnan, Karlstad
PRIS: Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)
ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97