Gränslöst företagande för den gröna omställningen
Datum: 15/3

Gränslöst företagande för den gröna omställningen

Välkommen till Vision – en ny mötesplats med omstart och den gröna omställningen i fokus. Mötesplatsen lyfter fram det regionala gränsöverskridande företagandet mellan Sverige och Norge som en viktig möjliggörare för nationella och nordiska målsättningar. Nordiska ministerrådets målsättning är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Mötesplats Vision 2022 ska stärka såväl ny som existerande dialog för gränsöverskridande företagande för den gröna omställningen. Vi riktar oss till beslutsfattare från näringslivet i Sverige och Norge som tillsammans kan påverka och vidareutveckla stöd och policyer rörande näringsliv, forskning, innovation och akademi.

Under dagen kommer du kunna höra representanter från politik och näringsliv diskutera goda exempel på existerande näringslivssamarbeten över den norsk-svenska gränsen, såväl som visioner och möjligheter för gränslöst företagande framåt.

NÄR: 15 mars 2022, klockan 09.00 – 14.00
VART: Digitalt
PROGRAM: Hittar du på Region Värmlands webbplats
ANMÄLAN: Görs här. (Sista anmälningsdag 10 mars 2022).