Genius 2023
Datum: 17/5

Genius 2023

Värmlands egen jämställdhetsdag, Genius, äger rum 17 maj 2023 på KCCC i Karlstad. För tionde gången samlas vi för att byta erfarenheter, inspireras och lära oss mer. Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Datum: 17 maj 2023
Tid: Program klockan 9–16. Registreringen öppnar klockan 8.30.
Plats: Karlstad CCC

Genius är en av landet största konferenser om jämställdhet. Här träffas människor för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Under dagen:

En jämställd samhällsomvandling?

I norra Sverige pågår just nu stora etableringar och de nordligaste länen är i en omfattande samhällsomvandling. I samhällsomvandlingen finns både möjligheter och utmaningar – som kräver att rådande normer bevakas och utmanas. Jämställdhet är en nyckel för att främja utvecklingen och göra satsningarna hållbara. Länsstyrelserna berättar om en gemensam satsning som görs tillsammans med tillverkningsindustrin och offentliga verksamheter.

Du får höra om drivkrafter, utmaningar och möjligheter i norra Sveriges (gröna) industrialisering. Vilka berörs av samhällsomvandlingen? Vilka risker och vilken potential ser aktörerna i norr? Hur bidrar jämställdhet till omställningen?

Medverkande: Monica Forsman, särskild sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Västerbotten, Linda Moestam, särskild sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Norrbotten och Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap Karlstads universitet.

Alla tittade men ingen såg

Om människohandel och prostitution i Värmland

Samtal om arbetet mot människohandel och prostitution med Gabriella Kärnekull Wolfe, OKSE, Anna Hallqvist, polisområdeschef, och Eva Aronsson, Brottsofferjouren Värmland.#InteDinHora började som ett upprop på nätet i samband med #metoo, och blev snabbt en debattfråga som engagerar, inte minst i media och politiken. Gabriella Kärnekull Wolfe formade därför den ideella föreningen #InteDinHora för att ge personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering en röst.OKSE, Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett ideellt initiativ och har som uppdrag att säkerställa rättigheterna hos barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. OKSE granskar Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapporterar om målgruppens behov och samlar samt samordnar civilsamhällets satsningar.

Anna Hallqvist, polisområdeschef, har bland annat jobbat mot människohandel och var chef för den sektion inom polisregion Bergslagen som kartlade den så kallade sugardaddyn i västra Värmland.Eva Aronsson från Brottsofferjouren Värmland berättar om kampanjen #detkanbörjamedenbild som uppmärksammar sexualbrott mot barn och unga på nätet.

Medverkande: Gabriella Kärnekull Wolfe, OKSE, Anna Hallqvist, polisområdeschef Värmland och Eva Aronsson, Brottsofferjouren Värmland.

Näthat – ett hot mot demokratin och jämställdhet

Ett panelsamtal med Daniel Poohl, Anna Nordkvist och Marianne Nilsson om näthat och dess påverkan på demokratin. Daniel Poohl, vd på stiftelsen Expo, kan beskriva hur den högerextrema miljön idag överlappar med manosfären där djupt antifeministiska idéer blandas upp med både rasism och konspirationsteorier. Manosfären är ett samlingsbegrepp för webbplatser, bloggar och onlineforum som främjar maskulinitet, kvinnofientlighet och motstånd mot feminism. Daniel kommer också kunna bistå med perspektiv om vilka trender och tendenser vi ser i miljön just nu utifrån Expos kontinuerliga omvärldsbevakning. Anna Nordkvist, generalsekreterare/vd Svenska bilsportförbundet, har tagit ställning mot näthat. På förbundets webbplats skriver hon:

”Dagligen förekommer hot och trakasserier i sociala medier. Det ska aldrig bli något vi får lära oss att leva med. Det är helt fel och går totalt emot det vi vill eftersträva inom idrotten. Ändå är det precis det som sker. Även inom den svenska bilsporten. Det här är något vi inte kan acceptera! (…) Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och unga. Politiker, ideella och tjänstepersoner hoppar av sina uppdrag på grund av hot, trakasserier, felaktiga påståenden och rena lögner som sprids för skribentens egen vinning. Därmed utgör näthatet ett direkt demokratihot.”