Frukostseminarium: Bli schystare med Schyst
Datum: 19/4

Frukostseminarium: Bli schystare med Schyst

Har du behov av att skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsplats? En miljö där alla medarbetare trivs, känner sig trygga, kan utvecklas och bidra med sin kompetens på lika villkor? Då ska du inte missa detta seminarium!

På schyst.se finns verktyg, vägledningar och tips på hur du och din organisation kan skapa en mer jämställd och inkluderande kultur på arbetsplatsen. Även om verktygen nu finns tillgängliga digitalt på schyst.se kan det vara trögt att komma igång utan vägledning och stöttning som tar dig vidare. Därför kör vi nu ett interaktivt frukostseminarium med fullt fokus på innehållet på schyst.se. Vi hjälper dig att ta första steget, guidar dig, testar verktygen och ger dig konkreta tips.

Ta chansen att bli schystare med Schyst!

NÄR: Fredag 19 april 2024. Digitalt kl. 7:45-8:30, fysiskt deltagande kl. 7:30-9:00 med frukostfika och nätverkande diskussioner.
VAR: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A Karlstad, Mötesrum Arenan alternativt digitalt deltagande.
HUR: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs senast tisdag 16 april.

Anmäla dig här!

Detta är det sjätte tillfället i seminarieserien om kompetensförsörjning, breddad rekrytering och normer som anordnas inom ramen för satsningen Attraktionskraft Värmland som drivs av Region Värmland, Paper Province, IUC Stål & Verkstad och Compare.

https://compare-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/emma_jakobsson_compare_se/EUxvgWSgIm9PqE9gxmtqWecB8Mpv_hDZ-L3Go0nSuP1pjg