Frukostseminarium: Attrahera och leda unga
Datum: 27/10

Frukostseminarium: Attrahera och leda unga

Lär dig mer om konsten att attrahera, behålla och leda framtidens talanger med Sofia Rasmussen. Hon är en eftertraktad föreläsare och utsågs av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger år 2019.

Välkommen på ett seminarium med fokus på att attrahera och leda ung kompetens. Vi utforskar vad som är viktigt för en ny, uppkopplad och medveten ung generation och hur arbetsgivare kan möta deras krav och förväntningar.

Vi kommer bland annat prata om:

  • Ung generation, nya krav. Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? Vad gör att de stannar och vad gör att de söker sig vidare?
  • Attraktivt ledarskap och utveckling för unga. Hur ser det attraktiva ledarskapet ut och vad innebär äkta utveckling för dagens unga medarbetare?
  • Trender som omformar arbetsmarknaden. Vilka krav och förväntningar har de på sin arbetsgivare och arbetsplats?

Detta är Sofia Rasmussen

Sofia Rasmussen – vd, omvärlds- och trendanalytiker, arbetslivsexpert, moderator, författare och statsvetare. Ja, hon har många titlar och är en eftertraktad föreläsare som årligen föreläser för tusentals chefer, ledare och medarbetare inom både offentlig och privat sektor.

Med djupa kunskaper inom aktuella omvärlds- och arbetslivstrender, förändrade arbetslivsvärderingar och den unga generationens preferenser och framtidsbilder genomför Sofia Rasmussen ofta uppdrag med fokus på att öka arbetsgivares attraktionskraft för framtidens talanger eller på att framtidssäkra ledarskapet.

Hon bygger bland annat sina presentationer på resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015–2023) i vilka över 15 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Praktisk information

Du är välkommen att delta digitalt eller på plats i Regionens hus i Karlstad. Seminariet är kostnadsfritt och deltar du fysiskt bjuder vi på frukostfika.

Detta är det andra tillfället i en mötesserie om kompetensförsörjning, breddad rekrytering och normer, som en del av satsningen Attraktionskraft Värmland.

Var: Digitalt eller på plats i Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad. Mer info vid anmälan.

När:27 oktober, digital sändning kl 7.45–8.30. Fysiskt möte kl 7.30–9.00 i Regionens hus, med extra tid för frukostfika och diskussion.

Anmälan:Anmäl dig här senast 20 oktober för att delta fysiskt. Vid digitalt deltagande görs anmälan senast 26 oktober.

Mer information och digital möteslänk skickas ut till anmälda deltagare en vecka innan via e-post. Reservation för att fysisk träff kan komma att ställas in vid för få anmälda. Du är i så fall välkommen att delta digitalt.