Från stock till kartong/papper
Datum: 4/12 - 5/12

Från stock till kartong/papper

Hur går det egentligen till när ett träd blir kartong och papper? Är du nyfiken på processen då är kursen “Från stock till kartong/papper” något för dig. Målet med utbildningen är att hjälpa varje kursdeltagare att förstå hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman.

Den 4-5 december håller The Packaging Greenhouse en kurs i Karlstad som beskriver de olika momenten vid massatillverkningen, processutrustningen och viktiga processvariabler. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartongmaskinens uppbyggnad och funktion beskrivs.

  • Vedstruktur, Renseri
  • Sulfatmassa fiberlinjen
  • Sulfatmassa återvinningen
  • Mekanisk massaframställning
  • Returfiber
  • Pappers- och kartongtillverkning
  • Massaberedning
  • Pappers- och kartongmaskiner

Kurstillfällen

Karlstad: 4-5 december 2023. Ta kontakt med arrangören via anmälningslänken nedan för anmälan efter sista anmälningsdag, 14 november 2023.

Stockholm: 13-14 februari 2024. Sista anmälningsdag: 16 januari 2024

Anmälan

Kostnad: 12 450 kr ex moms