Datum: 17/4

Forum för bioekonomi

Skogsindustrierna arrangerar Forum för bioekonomi på Münchenbryggeriet i Stockholm i samband med Skogsnäringsveckan. Där samlas 400 intressenter för att nätverka och samtala om bioekonomins möjligheter och utmaningar.


Axplock ur programmet:

  • Möt företrädare från bioekonomiska kluster och skogsindustriföretag som krokar arm för utvecklingen mot det hållbara och fossilfria samhället.
  • Skogsindustrins processer är idag till 97% fossilfria och globalt konkurrenskraftiga. Hur ser arbetet ut framöver för skogsnäringen för att nå målet om att vara klimatneutrala år 2045?
  • Innovationer som bidrar till att göra samhället mindre fossilberoende presenteras och diskuteras.

 

ANMÄL DIG HÄR…