Forskningsagendans dag: Forskning och innovation för hållbar utveckling och klimatnytta
Datum: 13/1

Forskningsagendans dag: Forskning och innovation för hållbar utveckling och klimatnytta

Torsdagen den 13 januari 2022 genomför Skogsindustrierna den återkommande och uppskattade Forskningsagendans dag.

Skoglig och skogsindustriell forskning bidrar med viktiga lösningar för att möta rådande klimatutmaningar. Skogsindustriella produkter och material finns både på globala och lokala marknader och spelar därmed en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Under dagen sätter vi fokus på skogsindustrins fortsatta utveckling och forskningsbehov, och talar bland annat om resurssmart processindustri, aktivt skogsbruk samt träbyggande – viktiga bidrag för en hållbar utveckling.

Vi får ta del av företagsforskning och satsningar från forskningsfinansiärer och akademi. Dagen är också ett gemensamt avstamp inför kommande uppdatering av Skogsnäringens gemensamma Forskningsagenda 4.0.

Medverkar gör företag, forskningsfinansiärer och forskare. Vi är glada för att redan nu kunna presentera:

  • Annica Bresky, vd för Stora Enso
  • Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna
  • Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe
  • Tomas Lundmark, professor SLU.

NÄR: 13 januari 2022, klockan 09.00
VAR: Det kommer att vara möjligt att följa dagen på plats på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm men också via en webbsändning. Antalet fysiska platser är begränsat.
ANMÄLAN: Görs här senast 12 januari klockan 18.00

Vi ser fram emot en dag som ökar kunskapen om och utvecklingen av en skogsnäring i världsklass! Läs mer på eventsidan.