Föreläsning och workshop: Risker och möjligheter på utvecklingsmarknader
Datum: 8/9

Föreläsning och workshop: Risker och möjligheter på utvecklingsmarknader

Är dina processer och rutiner redo att hantera nya risker på internationella marknader? Projektet Sustainable Business Cleantech kickstartar hösten med en digital föreläsning och workshop med anti-korruptionsexperten Anna Romberg.

Expansion till nya marknader innebär både möjligheter men även risker. För att lyckas, även på lång sikt, förväntas risker relaterade till affärsetik, hållbarhet och socialt ansvar identifieras och hanteras proaktivt. Många företagsskandaler grundar sig i att bolag inte har en tillräcklig förståelse för affärsklimatet och kulturella aspekter på utvecklingsmarknader. Finansiärer och kreditinstitut förväntar sig även att företag, som söker finansiering har system för att hantera risker relaterade till affärsetik på plats.

I denna föreläsning och workshop går man igenom vad små och medelstora bolag bör tänka på innan expansion till utvecklingsmarknader från ett affärsetiskt perspektiv. Det blir specifikt fokus på korruption och bedrägeri i Latinamerika.

Anti-korruptionsexperten Anna Romberg kommer belysa riskområdena genom praktiska cases. Den första timmen handlar om förväntningar på bolag, personligt ansvar och risker, medan den andra timmen är en interaktiv diskussion gällande etiska dilemman och beslutsfattande i ’den gråa zonen’.

NÄR: 8 september kl. 10-12. Föreläsning första timmen och workshop andra timmen.
VAR: Digitalt via Zoom.
KOSTNAD: Kostnadsfritt för företag som är medfinansiärer i projektet. För övriga utanför projektnätverket kostar föreläsningen 500 kronor (exklusive moms) per deltagare.
ANMÄLAN: görs här >

Eventet riktar sig till små och medelstora företag som har ett intresse av att etablera klimatsmarta lösningar på tillväxtmarknader. Föreläsningen med workshop är primärt inriktad till de företag som ska exportera till tillväxtmarknader, men kan också vara av intresse för de som är intresserade av att lära sig mer om korruption och bedrägeri i Latinamerika. Efter föreläsning och workshop ska du som företagare ha fått mer kunskap om att göra affärer från ett affärsetiskt perspektiv.

Om arrangören

Sustainable Business Cleantech vill bidra till att skapa tillväxt för företag inom miljöteknik och energieffektivisering genom att identifiera nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader. Läs mer: cleantechbusiness.se

Kontakt: Patricia Edvardsson, Program Manager Latin America
Mejl: patricia.edvardsson@lifefoundation.se
Mobil: 070- 310 06 05