EX-konferensen i Karlstad
Datum: 3/5

EX-konferensen i Karlstad

Ta del av de senaste nyheterna i EX-branschen under en dag med en välfylld agenda. Detta är konferensen för dig som värnar om en trygg och hållbar arbetsmiljö vid hantering av brandfarliga varor.

Arrangören Preventex, som är ett av Paper Province medlemsföretag, vill inspirera, motivera och bidra med kunskap och tips på vägen i arbetet du gör i din verksamhet. Med det gemensamma målet att alla ska komma hem oskadda vid arbetsdagens slut.

Begreppet EX står för explosionssäker och används inom industrin för att beskriva utrustning, anläggningar och processer som är utformade för att motverka explosionsrisker. Till exempel i kemiska anläggningar, på sågverk och i andra produktionsmiljöer.

Kunskap & inspiration

Programgruppen arbetar intensivt med årets program som kommer beröra många spännande områden såsom nya föreskrifter, kompetens, EX-installationer, vätgas, olyckor mm. Myndigheten MSB kommer och föreläser om den nya vätskeföreskiften som är på väg, och hur den kommer påverka er verksamhet. Detaljerat program kommer inom kort presenteras på hemsidan.

I anslutning till konferenslokalen kommer det finnas en minimässa där man kan ta del av de senaste produkterna från olika leverantörer och skapa nya kontakter.

Vi konfererar på Karlstad CCC som är en av Nordens största kongress- och konferensanläggningar med utsikt över mäktiga Klarälven och Sveriges längsta stenbro.

NÄR: 3 maj
VAR: Karlstad CCC
PRIS: 3 400 kr (exkl. moms)
ANMÄLAN: Görs på Preventex hemsida >

Exempel på föreläsare

Johannes Forsberg
Civilingenjör kemiteknik. Arbetat på MSB sedan 2011 med både brandfarliga varor och transport av farligt gods. Bakgrund inom läkemedelsindustrin och skogsindustrin.

Jan Hill
Utbildad elingenjör och arbetar som konsult inom EX-området sedan 1989. Har även varit handläggare på MSB. Arbetar som sekreterare i SEK TK 31 med att utarbeta nationella och internationella standarder inom EX-området. Driver Preventex AB sedan 2019.

David Gårsjö
Konsult på Danmat AB som arbetar med bland annat projektledning, riskhantering och utbildning inom biogas- och fordonsgasbranschen. Civilingenjör i kemiteknik med ett mångårigt förflutet på MSB.

Rolf Kinck
Arbetar på Trainor med utbildningsfrågor inom EX.