EU:s återhämntningsplan efter corona och vad den kan innebära för Värmland Foto: Øyvind Lund
Datum: 29/4

EU:s återhämntningsplan efter corona och vad den kan innebära för Värmland

För att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat har Europeiska unionen enats om en återhämtningsplan som ska leda oss ut ur krisen och lägga grunden till ett modernt och mer hållbart EU. Välkommen till Karlstads Kommuns digitala seminarium om EU:s ekonomiska och sociala återhämtningsplan och hur det kan påverka Värmland.

Det tillfälliga återhämtningsinstrumentet Next Generation EU omfattar totalt 750 miljarder euro som ska bidra till att återuppbygga ett mer miljövänligt, digitalt och uthålligt EU. Utöver det tillkommer också EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 på 1073 miljarder euro.

Vid seminariet samtalar de medverkande om EU:s satsningar och vad de kan innebära för näringsliv och offentlig verksamhet på såväl lokal som regional nivå. Under seminariet kommer det att finnas utrymme att ställa frågor till de medverkande.

NÄR: 29 april klockan 09:00-10:00.
VAR: Seminariet är helt digitalt och webbsänds på karlstad.se/aterhamtningsplan

Medverkande

Åsa Johansson (S), regionråd och första vice ordförande regionala utvecklingsnämnden,
Region Värmland

Anders Knape (M), ordförande Karlstads kommunfullmäktige och omvärldsnämnden,
ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Moderator

Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige