En eftermiddag om skogens olika värden
Datum: 18/11

En eftermiddag om skogens olika värden

Välkommen till en eftermiddag för kompetens- och erfarenhetsutbyte kring forskningsresultat om skogens olika värden.

I projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss.

NÄR: 18 november 2019, kl. 12-16.00, vi börjar med lunch.
VAR: Klarälvdalens Folkhögskola, Stöllet
ANMÄLAN: senast fredag 25 oktober via e-post ingoskog@kau.se. Ange namn samt eventuella allergier eller andra kostönskemål (lunchen är vegetarisk).

Under dagen får vi ta del av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Norge och arbetet med det regionala skogsprogrammet i Värmland. Vi kommer att få tillfälle att utbyta erfarenheter och ha tematiska diskussioner.

Medverkar gör forskarna Margareta Dahlström, Nina Christensson och Jan Haas samt Linda Jakobsen, projektledare Skogsstyrelsen och Mathea Liberg, rådgivare vid Trysilvassdraget Skogseierlag.
Frågor? Hör av dig till dagens moderator Anna Blomquist, tel 072-700 64 66.

Varmt välkommen!

Margareta Dahlström, Professor och projektledare Ingoskog
Nina Christenson, Lektor och forskare i Ingoskog
Karlstads universitet

Konferensen är en del av ”Innovation för grön omställning i skogen” – ett projekt med forskare och praktiker från Sverige och Norge. Ett av målen är att öka kunskapen om olika värden skogen rymmer och hur olika intressen kan bli synliga och inkluderade i utvecklingen av skogslandskapet. Läs mer om projektet på hemsidan ingoskog.org.

Eftermiddagen är även en del av Vinnovas Vinnväxt-satsning i Värmland, Paper Province 2.0. Målet är att skapa en attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi bland annat genom forskning. Vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet, fokuserar forskarna på utveckling och förändring. Vilka processer krävs för att övergå till en hållbar utveckling baserad på en skoglig bioekonomi?