Drivkrafterna bakom Responsible research and innovation
Datum: 21/10

Drivkrafterna bakom Responsible research and innovation

INSTÄLLT: Ny tid kommer inom kort

DigiTeRRI är internationellt projekt som ska bidra till digitalisering av den traditionella industrin och välfärden och skapa ett hållbart forsknings- och innovationsklimat. En viktig byggsten är RRI – Responsible research and innovation. Kom och ta del av projektet och lär dig mer om RRI vid ett öppet uppstartsmöte.

DigoTeRRi är ett Horizon 2020-projekt med samarbetspartners i Frankrike och Österrike. På regional nivå deltar Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Målet är att göra Värmland till en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig plats genom ökad digitalisering.

Arbetsmetoden som används i projektet kallas för Responsible research and innovation, RRI. RRI går i korta drag ut på att identifiera de olika intressenter som kommer påverkas av en förändring och inkludera dem för att skapa engagemang i omställningsarbetet.

Välkommen att delta

Den 21 oktober kommer Brigitte Kriszt från Montan University Austria, Reine Lundin från Uddeholm, och Maria Hagardt från Vetenskap och allmänhet dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom området. Bland annat får vi veta mer om drivkrafterna bakom RRI, hur metoden fungerar i olika kontexter och vilka effekter den kan leda till. Du kan själv välja om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till gio@kau.se senast den 16 oktober. Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Läs mer om DigiTeRRI här.

Välkommen!