Digitalt event med Business Sweden
Datum: 1/2

Digitalt event med Business Sweden

Onsdagen den 1 februari 2022 kommer Business Sweden berätta om resultaten från den kartläggning som utförts kring potentiella marknader för träbyggnation i Mellanöstern och Norra Afrika.

Vid denna digitala presentation kommer Business Sweden berätta om resultaten från den kartläggning som utförts kring potentiella marknader för träbyggnation i Mellanöstern och Norra Afrika.  Presentationen kommer att ledas av Malak Sekkat, projektledare vid Business Sweden i Dubai. Vid sin sida har hon Simon Wessberg, projektledare, samt konsulterna Gustaf Palmér, Adrian Sefai och Fatimah Al-Dawod.

Kartläggningen har utförts av Business Sweden som en del i det EU-finansierade projektet IndBygg vars syfte är att främja träbyggnation. Projektet deltog under hösten med en affärsdelegation bestående av sex företag från den industriella träbyggnadskedjan vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Vid denna presentation kommer projektledaren, Elin Appel, berätta om projektet och den satsning som gjordes vid världsutställningen.

Målgruppen för seminariet är företag inom den industriella träbyggnadskedjan som vill veta mer om vilken hjälp som finns att få kopplat till export samt de strategiska möjligheter som finns för att utöka sin marknad till MENA-området.

Program

– Elin från Paper Province hälsar välkommen och berättar kort om IndBygg samt den satsning som genomförts inom projektet vid Expo 2020 i Dubai.

– Business Sweden inleder med att berätta om organisationen samt hur de kan hjälpa svenska företag i sina exportsatsningar.

– Business Sweden presenterar resultatet av den kartläggning som genomförts av potentiella marknader för träbyggnation i MENA-området. 

NÄR: 1 februari klockan 11.00-11.45.
VAR: Online via Zoom (insläpp från 10:50)
ANMÄLAN: Kostnadsfritt att delta, men du behöver anmäla dig för att få en Zoom-länk. Läs mer och anmäl dig här!