Digital utbildning om jämställda möten och aktiviteter för skogsägare
Datum: 11/10

Digital utbildning om jämställda möten och aktiviteter för skogsägare

Utbildning för dig som är ledare, förtroendevald eller medarbetare i skogsbranschen och vill omsätta ambitioner om jämställdhet till praktisk handling. Utbildningen anordnas av projektet Jämställdhet i skogsbranschen.

Under 2021 har skogsbranschen gemensamt arbetar fram gemensamma mätbara mål för jämställdhetsarbete. De målen ska nu integreras varje organisation. Den här digitala utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg för dig som vill bredda den verksamhet som riktar sig till skogsägare så att fler känner sig inkluderade och inbjudna. Den här utbildningen ger medarbetare med ansvar för skogsägares mötesplatser verktyg för att planera och genomföra aktiviteter, möten, mässor och skogsdagar som attraherar bredare målgrupper.

NÄR: 11 oktober 10.30-12.00 eller 13 oktober 10.30-12.00
VAR: Online via Teams
ANMÄLAN: sker här >

Antalet deltagarplatser vid varje utbildningstillfälle är begränsade, är det stort intresse kan fler utbildningar eventuellt genomföras.

Utbildningen sker via teams, länk skickas ut någon dag innan mötet, ingen deltagaravgift. Kontaktperson är Susanne Öberg, 070-6413005, susanne@susanneoberg.com

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.