Digital utbildning för att stärka skogsbranschens attraktionskraft
Datum: 18/10

Digital utbildning för att stärka skogsbranschens attraktionskraft

Utbildning för dig som är ledare, förtroendevald eller medarbetare i skogsbranschen och vill omsätta ambitioner om jämställdhet till praktisk handling. Arrangör är projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Under 2021 har skogsbranschen gemensamt arbetar fram gemensamma mätbara mål för jämställdhetsarbete. De målen ska nu integreras varje organisation. Den här digitala utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg för dig som vill lära dig mer om att sätta mål för jämställdhetsarbete – och att lyckas med att uppnå dem.

NÄR: 18 oktober 10.30-12.00 eller 20 oktober 10.30-12.00
VAR: Online
ANMÄLAN: Anmälan sker här >

Innehåll:

Målstyrning som verktyg för att utveckla organisationens jämställdhetsarbete, hur vi tar de gemensamma mätbara målen in i vår verksamhet och får de bästa förutsättningarna för at genomföra dem.

Mer information

Antalet deltagarplatser vid varje utbildningstillfälle är begränsade, är det stort intresse kan fler utbildningar eventuellt genomföras.

Utbildningen sker via Teams, länk skickas ut någon dag innan mötet, ingen deltagaravgift.

Kontaktperson är Susanne Öberg, 070-6413005, susanne@susanneoberg.com

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen, Timmerkörarna och Örnfrakt.