Tree2Tower – Digital nätverksträff om brandsäkerhet vid industriell träbyggnation
Datum: 25/3

Tree2Tower – Digital nätverksträff om brandsäkerhet vid industriell träbyggnation

Den 25 mars 2022 anordnar projektet Indbygg en digital nätverksträff – Tree2Tower där brandsäkerhet står i fokus.

Den digitala träffen kommer att genomföras via Zoom och länken skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan. Vid denna digitala nätverksträff kommer ni att få träffa Erik Wahlström från Eld & Vatten samt Carl Pettersson från RED Fire Engineers. 

På träffen pratar vi om frågeställningar kopplade till hur man kan projektera och uppföra stora träbyggnader. Träffen hålls som en del inom det EU-finansierade projektet IndBygg vars syfte är att främja industriell träbyggnation. Agendan för träffen är satt av IndByggs nätverk.

Nätverksträffen samlar kompetens och deltagare för att kunna nätverka, lära av varandra, sprida kunskap samt ta del av det senaste inom branschen som kan komma till nytta.

NÄR: 25 mars 2022
VAR:
Digitalt, Kl. 09:00 – 10:00
PRIS: Kostnadsfritt att delta.
ANMÄLAN: Görs här