Demonstration av geografisk informationshantering för kartläggning av landskapsresurser
Datum: 25/8

Demonstration av geografisk informationshantering för kartläggning av landskapsresurser

GIS, geografiska informationssystem, kan vara ett effektivt verktyg för att kartlägga olika resurser och värden i skog och landskap. Var finns skog som är färdig att avverkas? Var finns naturreservat och biotopskyddsområden? Var går vandringsleder och var finns fornlämningar?

Det finns en hel del tillgänglig data som kan kombineras för att kartlägga och analysera landskapets resurser. Jan Haas, lärare och forskare i geomatik vid Karlstads universitet, berättar mer om GIS-system och visarhur tekniken kan användas vid en landskapsresursanalys.

NÄR: Tisdag 25 augusti
VAR: Online via Zoom (länk skickas någon dag i förväg)
ANMÄLAN: Arrangemanget är kostnadsfritt. Zoom-länk skickas någon dag i förväg. Anmälan senast fredag 21 augusti till ingoskog@kau.se.

Program

13:00 – 13:05 Introduktion
13:05 – 13:20 Geografiska Informationssystem och datastrukturer
13:20 – 13:40 Datakällor och datainsamling
13:40 – 14:00 Från verklighet till karta – att skapa egen geodata
Bensträckare
14:15 – 14:30 Geografiska analyser
14:30 – 14:45 Visualisering och kommunikation
14:45 – 15:00 Diskussion och avslutning

Geografisk informationshantering för kartläggning av landskapsresurser genomförs inom projektet Ingoskog och med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond genom Interreg Sverige-Norge.