Collaborations 4 The Future
Datum: 24/8

Collaborations 4 The Future

Det gränsöverskridande samarbetet skapar nya och unika möjligheter för tillväxt och utveckling. Genom att dela erfarenheter och kunskap kan norska och svenska innovationsaktörer effektivare stötta företag i sina utvecklingsresor.

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia välkomnar dig till konferensen ”Collaborations 4 The Future” den 24 augusti, där vi ska gå på djupet i hur samverkande innovationsaktörer kan hjälpa företag och organisationer att ta nästa steg genom att samarbeta över gränser.

Under en fullspäckad förmiddag identifierar vi bland annat viktiga framgångsfaktorer i samarbetsprojekt som sträcker sig över gränser och vi kommer att titta på lyckade exempel från projektet.

Konferensen genomförs fysiskt på plats i Oslo men det går också att delta digitalt.

NÄR: 24 augusti 2022 kl. 8.30 – 12.00
Lunch 12.00-13.00
FÖR VEM:  Samverkande innovationsaktörer
VAR: Oslo, Epicenter eller digitalt
ANMÄLAN: Görs här >

Vill du delta digitalt kan du göra det via Vimeo >

Fokuspunkter under dagen

  • Vad är Bioeconomy Regions in Scandinavia?
  • Presentationer av metoder som har använts för framgångsrika företagscase
  • Nyttan med samverkande innovationsaktörer och fokus på hinder- och framgångsfaktorer
  • Hur skapar vi hållbara lösningar i framtiden genom långsiktiga samarbeten?

Varmt välkommen!