From X to next: Möt olika generationers behov på arbetsmarknaden
Datum: 19/1

From X to next: Möt olika generationers behov på arbetsmarknaden

Baby boomer, generation X, generation Y/millennials och generation Z – vad har de för likheter och skillnader i värderingar? Hur kan du möta olika generationers behov och önskemål på arbetsplatsen?

Välkommen på nästa tillfälle i Attraktionskraft Värmlands seminarieserie om kompetensförsörjning, breddad rekrytering och normer. Alla seminarier är fristående och denna gång fokuserar vi på värderingar och behov kopplat till olika generationer på arbetsplatsen. Föreläsare är Anna Lensmar-Friedman, grundare av Fairplace, rekryterare och HR-konsult med en bakgrund som jurist.

Praktisk information och anmälan

När? Fredag den 19 januari. Digitalt möte pågår klockan 7.45–8.30 och fysiskt möte klockan 7.30–9.00, med extra tid för frukostfika och diskussion.

Var? Digitalt eller på plats i Arenan på Karlstad Innovation Park. Reservation för att fysisk träff kan komma att ställas in vid för få anmälda. Du är i så fall välkommen att delta digitalt i stället.

Hur? Anmälan för fysiskt deltagande har löpt ut. Önskar du delta digitalt kan du anmäla dig till malin.hilden@paperprovince.com till och med 17 januari.

Detta är det fjärde tillfället i en mötesserie om kompetensförsörjning, breddad rekrytering och normer, som en del av satsningen Attraktionskraft Värmland som drivs av Region Värmland, Paper Province, Compare och IUC / Stål & Verkstad.