BioLyftet företagsutbildning
Datum: 12/10

BioLyftet företagsutbildning

BioLyftet arrangerar i samverkan med IUC Väst, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material

NÄR: 12 oktober 2022, kl. 09.00 -16.00, samt 26 oktober 2022, kl. 09.00 – 15.15. P
VAR: Nova Mat & Möten, Trollhättan.
ANMÄLAN: Görs senast den 3 oktober på eventsidan >

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Läs mer om innehållet på Bioinnovations hemsida >