BioLyftet företagsutbildning i Karlstad 23 november & 7 december
Datum: 7/12

BioLyftet företagsutbildning i Karlstad 23 november & 7 december

BioLyftet arrangerar i samverkan med Paper Province en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?
  • Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera personer och gärna med olika roller från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval.

NÄR: 23 november 2023, kl. 09.00 -16.00, samt 7 december 2023, kl. 09.00 – 15.15.
VAR: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad.
INTRESSEANMÄLAN: Vi behöver din intresseanmälan till kursen via formuläret nedan senast den 20 oktober. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Anmäl ditt intresse här >

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Frågor och mer information

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta projektledare Mattias Andersson, RISE, epost: mattias.andersson@ri.se, tfn: 076 147 63 71.

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet och tidigare kursdeltagares erfarenheter här: https://www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet/

Om arrangörerna

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi med säte i Karlstad. Verksamhet koncentreras kring samverkan runt marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt. Läs mer på www.paperprovince.com.

BioLyftet är initierat av BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på bioinnovation.se.

 

Kursledare och föreläsare

Placeholder image

Mattias Andersson

RISE

Placeholder image

Kerstin Jedvert

Chalmers Industriteknik

Placeholder image

Sandra Pousette

RISE