BioInnovativa affärer
Datum: 19/10

BioInnovativa affärer

Välkommen till ett seminarium för små och medelstora företag om möjligheter till stöd i omställningen! 

Sveriges små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för ekonomi och sysselsättning. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har de också stora möjligheter att bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi.

Men vilka stöd finns för SMF att accelerera omställningen? BioInnovation bjuder nu in till en serie seminarier med tips om stöd och utlysningar för SMF som vill påbörja en omställning.

Under seminariet den 19 oktober får du mera information om den nya nationella satsningen Omställningslyftet, om BioLyftet där företag får ökad kunskap om biobaserade och återvunna material, samt om ett flertal aktuella utlysningar.

Programpunkter och medverkande

Detaljerat program publiceras inom kort. 

Omställningslyftet – affärsdriven klimatomställning för SMF

Malin Johansson, projektledare RISE, berättar om det nya nationella initiativet Omställningslyftet som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för SMF. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

BioLyftet

Mattias Andersson, forskare och projektledare vid RISE, berättar om BioInnovations utbildning BioLyftet som är riktad till SMF som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Utbildningen är kostnadsfri och innehåller två kursdagar men också möjlighet att delta i fördjupningsdagar.

Bygga dream team 

Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik, delar med sig av erfarenheter från att ha coachat SMF på vägen från regional till internationell finansiering.

Hypotesprövning – steg 1 och 2

Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation, berättar om BioInnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 som riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt. Utlysningen har två steg. I steg 2 kan projekt gå vidare med en idé som visat sig lyckosam, för att fortsätta utvecklingen under två års tid.

LIGHTer Småföretag

Carolina Pettersson, RISE, ger information om LIGHTer Småföretag som är en utlysning för att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Målet är att mindre företag snabbt och utan stor administration ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt.

NÄR: 19 oktober
TID:  09:00 – 10:30
VAR: Digitalt
ANMÄLAN: Görs här