BioInnovativa affärer – seminarium i Värmland om företags möjligheter till stöd för omställning
Datum: 3/10

BioInnovativa affärer – seminarium i Värmland om företags möjligheter till stöd för omställning

Detta digitala seminarium som arrangeras av BioInnovation i samverkan med Paper Province riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i Värmland med omnejd, forskare och andra intresserade som vill få mer information om finansierings- och stödmöjligheter för företag som vill ta nästa steg i omställningen mot mer biobaserade och cirkulära lösningar och produkter.

Detta seminarium är en del i seminarieserien BioInnovativa affärer där BioInnovation berättar mera om de stöd och möjligheter som finns för små och medelstora företag. Läs mer >

NÄR: 3 oktober kl. 15.00 – 16.10
VAR: Online via Teams
ANMÄLAN: Görs här >

Program

  • 15:00: Välkomna! Paper Province och BioInnovation
  • Region Värmlands småföretagscheck. Marko Lasic, näringslivsutvecklare på Region Värmland informerar om Region Värmlands småföretagscheck.
  • Hypotesprövning. Linda Larsson, BioInnovation, berättar om utlysningen hypotesprövning som riktas till företag och forskare som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för biobaserade utvecklingsprojekt.
  • Innovationsidén – Smart Built Environment. I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Terese Lilliehorn, kommunikatör på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, berättar mer om utlysningen.
  • BioBoosters. Magnus Persson, projektledare för BioBoosters berättar mer om konceptet där företag får hjälp att hitta lösningar på utmaningar genom externa aktörer med innovativa idéer. Projektet riktar sig till företag – såväl större företag som små och medelstora företag – inom bioekonomin.
  • BioLyftet – utbildning om biobaserade och återvunna material. I november arrangeras den kostnadsfria utbildningen BioLyftet i Värmland. Men redan nu kan du få inspiration om kursens innehåll. Projektledare Mattias Andersson från RISE berättar mera om utbildningen som är riktad till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda mer biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.
  • Avslutning och frågestund (avslutas senast 16:10)