Bioinnovations årskonferens 2020
Datum: 9/12

Bioinnovations årskonferens 2020

Onsdag den 9:e december går Bioinnovations årskonferens av stapeln. Under konferensen som är digital kommer vi att prata om biobaserade innovationer och aktuella frågor inom bioekonomi.

Fokusområdena under konferensen kommer vara trä och träbyggande, biodrivmedel samt biobaserade plaster och kompositer.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det görs genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

NÄR: 9 december klockan 9.00
VAR: Online
ANMÄLAN: Görs här

Konferensen är kostnadsfri.

Dagens program

09.00-10.00 Trä och träbyggnande

Introduktion, Anna Wiberg, Programchef Bioinnovation och samtal med:

 • Anders Rosenkilde, Chef teknisk utveckling på TMF samt adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande på Lunds universitet
 • Anders Carlsson, Teknik & FoU chef på Derome Hus

Presentation av projekt inom Bioinnovation:

 • Fasaden i staden – Karin Sandberg, RISE
 • Bärande utomhusträ – Karl Lindström, Accsys
 • Biobaserat industriellt byggande – Eva Frühwald, Lunds universitet

10.10-11.00 Biodrivmedel

Samtal med:

 • Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef på IKEM
 • Åsa Håkansson, Affärsutvecklare näringspolitik och lagstiftning på Preem

Presentation av projekt inom BioInnovation:

 • Hydrotermisk förvätskning av restströmmar från skogs- och jordbruk – Anna von Schenck, NiNa Innovation
 • MiniRefine – Håkan Rådberg, Preem

11.10-12.15 Biobaserade plaster och kompositer

 • Fortsatt samtal med Nils Hannerz, IKEM
 • Presentation av projekt inom BioInnovation:
 • Biokompositer transport – Fredrik Berthold, RISE
 • Renol – bioplasten från skogen – Christopher Carrick, RenCom
 • BioPitch – Robin Johansson, Stockholms Fotbollförbund
 • Biokompositer för aktiva mötesplatser – Dan Blomstrand, OrganoClick