Bioekonomiriksdagen 2023
Datum: 22/2 - 23/2

Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomi i Norr, ett aktörsnätverk i norra Sverige, bjuder in till Bioekonomiriksdagen i Umeå 2023.

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Målet med riksdagen är att måla upp en vision för hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional hållbar utveckling 2035 med norra Sverige som modell och inspiration.

Hur vi ska nå visionen exemplifieras med; befintliga och framtida investeringar, skogsbruket transformering, nya förädlingsmöjligheter av biomassan, synergier mellan bioekonomin och den gröna omställningen som sker i norra Sverige, samt utmaningar för att nå visionen.

Vi vänder oss till alla intressenter som vill vara med och kraftsamla kring den skogliga bioekonomins framtid.

Lär mer om Bioekonomiriksdagen 2023 här: https://biofuelregion.se/bioekonomiriksdagen-2023/

Välkomna önskar aktörsnätverket Bioekonomi i Norr
– BioFuel Region, North Sweden Cleantech, RISE Processum, Skogstekniska Klustret, Bothnia Bioindustries Cluster tillsammans med Skogsindustrierna och IKEM.

NÄR: 22 – 23 februari
VAR: Folkets Hus, Umeå