Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri
Datum: 20/5

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Välkommen på ett digitalt seminarium som presenteras av Klimatledande processindustri och är en del i seminarieserien “Resurssmart industri”.

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet, Sveriges största kemiindustrikluster, och ledande skogsindustrier.

Dessa industrier producerar bland annat drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt. Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan vi ställa om till en mer hållbar industri – för hela Sverige.

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. Detta seminarium sätter fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett sådan framtida system, och vad som krävs för att forma det.

Hela programmet hittar du på eventsidan: Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

NÄR: 20 maj klockan 9.00 – 12.00
VAR: Digitalt
ANMÄLAN: Görs här senast 19 maj.

Seminarieserien ”Resurssmart industri

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, Paper Province, Lubirc, Klimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först ut som värd är Bothnia Bioindustries Cluster och Piteå Science Park. Läs mer om seminarieserien här.