Bättre affärer med inkluderande ledarskap
Datum: 11/9

Bättre affärer med inkluderande ledarskap

Den 11 september välkomnar vi dig till en inspirerande dag om hur man inkluderar jämställdhet och mångfald i företagen – och får bättre affärer. 

Anmäl dig här senast 6 sep 2018.

Under året som gått har vd:ar och platschefer från ett tiotal medlemsföretag i Paper Province fått nya insikter genom ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap. Syftet har varit att ge inspiration till förändringsarbete i deltagarnas egna organisationer. Genom att jobba med sina egna normer och beteenden har de fått verktyg att inkludera jämställdhet och mångfald i sitt utvecklingsarbete. 

Paper Province satsar på de här frågorna av två enkla anledningar: 

  • Om vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden måste vi rekrytera från hela befolkningen. 
  • Tillväxt skapas genom ökad jämställdhet. 

Nu knyts säcken ihop med en heldag fylld av inspiration, workshops och föreläsningar. Inför det avslutande seminariet har vi bjudit in bland andra Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, som ser jämställdhet som en viktig konkurrensfördel.

Nu bjuder vi in dig som är ledare eller arbetar med frågor som berör företags- och affärsutveckling, HR, rekrytering och företagskultur. Välkommen att ta del av intressanta exempel och värdefull kunskap om hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden, samt ökar lönsamheten.

INSPIRATÖRER

”Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar” 

Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna. 2016 vann han Svenska Jämställdhetspriset som delas ut till verksamheter som på ett innovativt sätt arbetat med jämställdhetsintegrering. Pär är en av Sveriges mer välkända näringslivsprofiler med lång erfarenhet av ledande positioner inom både  skog och verkstadsindustri. Pär kommer bland annat att berätta om affärsstrategin som revolutionerat Norra Skogsägarnas kunderbjudande.

Lönsammare affärer med GoGenius

Marita Svensson från Näringslivets Ledarskapsakademi kommer att hålla i dagen. Marita är en av utbildarna i ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap Hon arbetar utefter processmodellen GoGenius som fokuserar på att skapa lönsamma organisationer med hjälp av ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv.

Läs mer om utbildningen Inkluderande ledarskap här.

Läs en intervju med en av deltagarna på kursen här. 

PLATS

Karlstad Innovation Park. Lokal Solen, plan 7

TID

11 september, klockan 09.00 – 15.00

ANMÄLAN

Anmäl dig här senast 31 augusti 2018.

PROGRAM

09.00 Kaffe serveras

09.15 Vi drar igång

  • Ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap. Melinda From och Maria Hollander, Paper Province, Marita Svensson, Näringslivets Ledarskapsakademi
  • Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar, Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna
  • Deltagande företag intervjuas och samtalar kring viktiga utmaningar som identifierats under ledarskapsprogrammet.
  • Kompetensförsörjning och rekrytering
  • Företagskulturen – så påverkar den affärerna

12.00 Lunch

13.00 Vi går vidare med workshops och korta föreläsningar

  • Kompetensförsörjning Rekryteringstips, Melinda From
  • Företagskultur, Pär Lärkeryd och Marita Svensson

15.00 Kaffe med mingel