Banmekanik – Rullning och Problemlösning
Datum: 18/11 - 21/10

Banmekanik – Rullning och Problemlösning

Detta är en kurs som anordnas av Greenhouse och vänder sig till processingenjörer, utvecklingsingenjörer, produktionstekniker och dylikt som vill förkovra sig inom banmekanik-rullning och industriell problemlösning.

Kursen kommer att ge dig många verktyg för trouble shooting. Därtill skapa entusiasm genom många aha-upplevelser och hög interaktivitet som en följd av den stora erfarenhetsbank våra utbildare öser ur. Du kommer att ha god kunskap om framtida
trender och utveckling som sker på området. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare inneha goda praktiska och teoretiska kunskaper.

Mer information om kursens innehåll finns här: Banmekanik

NÄR: 18 – 21 november 2019
VAR: Stockholm, Information om tider, plats och vägbeskrivning kommer att finnas i kurskallelsen som skickas till dig efter din anmälan
KOSTNAD: 23000 kr per deltagare (priset inkluderar kurspärm + gemensam middag. Priset är ex. moms. utan boende)
ANMÄLAN: via e-post till kursanmalan@tpg.se senast 26 oktober

OBS – Kursen hålls på engelska, både muntligt och genom kursmaterial