Att leda jämställt – diplomeringsutbildning i inkluderande och jämställt ledarskap
Datum: 20/8 - 3/10

Att leda jämställt – diplomeringsutbildning i inkluderande och jämställt ledarskap

Vill du öka lönsamheten, utveckla en attraktivare arbetsplats, attrahera ny kompetens och skapa trivsel och tillit bland medarbetarna? En framgångsfaktor är inkludering och jämställdhet. Vi önskar därför erbjuda er möjlighet att gå diplomeringsutbildningen Att leda jämställt.

Utbildningen hålls av experterna David Flato och Maria Hulth från Jämställt. Fokus ligger på att utveckla ett strategiskt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och få med medarbetarna på resan. Den vänder sig i första hand till anställda inom ledande roller bland företag som är anslutna till något av klustren Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Compare samt till Region Värmlands medarbetare.

Under kursen belyser ledarna följande frågor:

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att bli attraktiva arbetsgivare?
  • Hur förebygger vi kompetensflykt med vårt jämställdhetsarbete?
  • Hur hanterar vi motstånd hos medarbetarna?
  • Hur arbetar vi med jämställd kommunikation?

Ledare som tidigare gått kursen har varit mycket positiva:

“Jag har ökat min kunskap och fått verktyg så att jag kan arbeta mer systematiskt med mångfald, inkludering och jämställdhet. Det har varit mer än en kurs, det är nytt sätt att se på världen! Och det är bara början!” Christophe Barbier, Billerud

Välj datum

Kursen består av fyra utbildningstillfällen. Varje pass erbjuds vid två datum. Vilket datum du önskar gå anger du vid registrering. Obs, platserna per datum är begränsade. De tre första sker digitalt, det fjärde och avslutande tillfället sker fysiskt på Karlstad Innovation Park.

Pass 1
Tisdag 27 augusti kl  9-12
Torsdag 29 augusti kl 13-16

Pass 2
Tisdag 10 september kl 13-15
Torsdag 12 september kl 9-11

Pass 3
Tisdag 24 september kl 9-11
Torsdag 26 september kl 13-15

Pass 4 (På plats i Karlstad)
Tisdag 15 oktober kl 13-16
Torsdag 17 oktober kl 13-16

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka här!

Utbildningen erbjuds genom projektet Attraktionskraft Värmland och satsningen Schyst som drivs av Region Värmland i samarbete med Paper ProvinceCompare och IUC/Stål & Verkstad. Den är kostnadsfri för små och medelstora bolag. Stora bolag erlägger en deltagaravgift.