Så började resan mot en hållbar framtid

Sedan starten 1999 har vi tagit initiativ till insatser som har stärkt hela det regionala näringslivet och kompetensförsörjningen inom skogsbranschen. Vi nöjer oss dock inte – arbetet fortsätter.

Det som idag är ett företagskluster bestående av över 100 medlemsföretag, startades 1999 av sju företag med ett gemensamt behov – rekrytera kompetent personal. Utgångsbehovet utvecklades senare till Paper Province nuvarande syfte. Vi ska ta vara på skogsråvarorna för att uppnå ett hållbart samhälle.

Paper Province arbetar hela tiden för att stärka teknikutveckling och energieffektivisering, vilket har resulterat i flertalet utmärkelser genom åren. Ungdomars intresse för branschen har ökat tack vare våra insatser och samtidigt har vi hjälpt många innovatörer att utveckla sina idéer. Paper Province är numera ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi. Det ska vi fortsätta vara.

Här är några viktiga milstolpar genom åren:

1999: The Paper Province startas.

2003: The Paper Province omvandlas till en organisation, The Paper Province Ek För, med drygt 20 medlemsföretag. Teknikklubben Lusten startar på Värmlands museum, ett led i att skapa attraktionskraft för teknik i allmänhet och med pappersteknik i synnerhet.

2004: Satsningen på Karlstads Teknikcenter börjar. En storsatsning på eftergymnasiala utbildningar i ett PPP-projekt i samverkan mellan Karlstads kommun och The Paper Province. The Paper Province startar The Packaging Greenhouse AB. I denna fristående industriforskningsmiljö kan kunder provköra olika basmaterial och vässa sin kompetens med hjälp av skräddarsydda och processnära utbildningar.

2005: The Paper Province är en av initiativtagarna till projektet The Packaging Arena – senare en medlemsorganisation – en innovativ miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling.

2007: The Paper Province utses till topp 16 “Top European Clusters in High Innovation Regions” – det enda i Sverige. Samma år startade The Paper Province projektet The Energy Square – ett nytt internationellt center för energieffektivisering inom papper- och massaindustrin samt en länk mellan universitet, institut och företag.

2010: The Paper Province utses till Ett Europeiskt kluster i världsklass, och hamnade på 100-listan över de bästa klustren i världen, nu med 90 medlemsföretag.

2011: Maria Hollander ersätter Mats Williams som VD för Paper Province.

2013: The Paper Province utses till vinnare i Innovationsmyndighetens Vinnovas tävling för regioner, Vinnväxt.

2014: The Paper Province byter namn till Paper Province och ändrar i stadgarna så att föreningens syfte nu är att vara en globalt ledande aktör inom skogsbaserad bioekonomi.

2015: Paper Province går samman med Packaging Arena och vinner viktig kompetens kring förpackningsutveckling.

2017: Paper Province belönas med EU:s högsta utmärkelse för kluster – Cluster Management Excellence Gold. Tack vare guldet öppnas dörrarna för nya projekt och samarbeten, både nationellt och internationellt.

2019: Paper Province fyller 20 år och firar med en jubileumsfest ihop med Värmlands näringsliv.

2020: Paper Province belönas återigen med EU:s högsta utmärkelse för kluster – Cluster Management Excellence Gold. Sandra Sundbäck blir ny VD för Paper Province.

2022: Paper Province antar en ny vision: Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen. Den nya mötesplatsen Connected By Roots lanseras.

2023: Paper Province består nu av ca 130 medlemsföretag. Bioboosters startas (tillsammans med samarbetsaktörer) – innovationshackathons för att utveckla hållbara, cirkulära och bioekonomiska lösningar.

2024:
 Paper Province belönas för tredje gången med Cluster Management Excellence Gold och firar 25 år med en jubileumsfest ihop med Värmlands näringsliv.