Vad är bioekonomi?

Bioekonomi handlar om att gå få från fossila till förnybara råvaror, för att klara framtidens samhällsutmaningar.

I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.

Sveriges bioekonomi hade 2016 ett förädlingsvärde på över 260 miljarder kr vilket motsvarar 6 % av bruttonationalprodukten (BNP), enligt Statistikmyndigheten SCB.

Bioekonomi på värmländska

I Värmland består bioekonomin till 50 procent av trä, papper och massa. Cirka 20 procent kommer från jordbruk och livsmedelsproduktion, 13 procent från skogsbruk och 6 procent från maskintillverkning för bioekonomin.

Den skogsbaserade bioekonomin, som är Paper Province nisch, använder skogsråvara som förädlas till produkter som förpackningar, papper och hus, men även tjänster och processer.

2008–2016 har förädlingsvärdet för bioekonomin i Värmland ökat med 18,3 %. Värmland intar därmed topposition i landet. Samtidigt har de fossila utsläppen av CO2 minskat med 21,7 % till 2016. Detta mycket tack vare ett framgångsrikt omställningsarbete till mer biobränsle i industrin. Men det finns utmaningar kvar att arbeta med inom området, såsom utsläpp från transportsektorn och jämställdhetsfrågor.

Fördelning av svensk bioekonomi

Vill du ta reda på mer om bioekonomi på nationell och regional nivå och jämföra hur Värmland står sig gentemot andra regioner? Ta då del av den interaktiva rapporten om Fördelning av bioekonomin i Sverige. Underlaget är framtaget av Bioekonomi – regioner i samverkan ihop med Statistikmyndigheten SCB.